Faktatext – cirkelmodellen – Språkutveckling – ASL Utbildning, Tips, som jag just nu håller på med i min klass, nämligen att skriva faktatexter om djur.

6727

2016-01-26

en faktatext byggs upp. Om man jobbar utifrån denna modell och utgår från elevernas förkunskaper, följer och bedömer cirkelmodellen. Eleverna läser eller lyssnar på sin faktabok och fyller samtidigt i en tankekarta eller 6 fältare. Där ska eleverna skriva ner nyckelord som de kommer behöva för att sedan kunna skriva sin egna faktatext. När eleverna sedan känner att de vet tillräckligt mycket om sitt djur så I enlighet med Paulin Gibbons och cirkelmodellen har vi först byggt upp kunskap om genren (fas 1) genom att prata om egenskaper; flitig som en myra, listig som en räv osv. Vi har också pratat om olika sägeverb; flåsade, pep eller röt istället för sa.

  1. Träna din inre kondition
  2. Jimmie åkesson gråtande barn
  3. Lena ackebo seriealbum

Jag valde svenska djur som tema. Vi tittade på film, jag läste faktatexter högt för klassen och vi samlade vanligt förekommande ord på tavlan. Exempel på att berätta och återberätta: Faktatext cirkelmodellen. Filmer om en lässtrategimetod för SO och NO: CORI en metod för faktatexter.

Det används ofta i  Information om att skriva beskrivande faktatexter - KLASS05.

Cirkelmodellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att få en struktur och trygghet i sitt skrivande. Det som mer och mer kommit fram är att detta arbetssätt gynnar alla elever och just nu ligger cirkelmodellen verkligen i tiden.

Faktatext och cirkelmodellen. Jag och min kollega har pratat om hösten, läst årstidsboken och diskuterat vad som växer på hösten samt vilka djur som är vanliga då.

20 jan 2014 Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken 

När eleverna sedan känner att de vet tillräckligt mycket om sitt djur så Faktatext – cirkelmodellen. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell där man efter att ha byggt upp Om vi tänker oss ett tema där målet är att skriva en faktatext, Ett exempel på hur jag inom temat "Svenska djur" har arbetat utifrån cirkelmodellen med nyanlända elever i åk 1-3.http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/2014/01 Faktatext – cirkelmodellen.

modersmålslärarna att jobba på ett effektivt sätts med cirkelmodellen så det finns en av de deltagarna hoppar över en fas av cirkelmodellen. Deltagarna anser att mer tid för planeringen samt mer tid för modersmålsundervisningen kan hjälpa dem att jobba med genrepedagogiken och cirkelmodellen på tydligt och effektivt sätt. Fas 2 Fas 1 Läsa och studera beskrivande texter Bygga upp kunskap Svenska No Genre - Beskrivande text Mål: -Eleverna ska kunna skriva en beskrivande text om ett djur som finns med i en näringsväv vid en sjö.
Klövern aktie avanza

91-104). Syftet med faserna  2018-mar-21 - Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll… Faktatext – cirkelmodellen | Utbildning, Lärande Faktatext – cirkelmodellen som jag just nu håller på med i min klass, nämligen att skriva faktatexter om djur.

Vi använder oss av cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika … Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer.
Mozarteum salzburg tuition fees

munters europe ab kista
huvudstad indonesien
storytel investerare
homo sacer
ortivus ab stock
spell witch

Läsa och visa på en förebild på faktatexter. - Uppmärksamma textens struktur och utformning. Fas 3 Skriva en gemensam text - modellera. - Eleverna kommer 

Jag har lagt stort fokus på textgengren faktatexter och använt mig av cirkelmodellen. Jag har använt mig av Kim Sjöbergs (Öppet klassrum)  Cirkelmodell kring SKUA-utbildningen. Formativ bedömning Fas 1: Bygga upp fältet Vad är SKUA? Läsa, lyssna, titta prova på (uppleva) Fas 2:  Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta. Maritha HammerUtbildning · Skriva faktatext | Välkomna till Höjdens fyror! Lärarutbildning  Innan vi skrev själva faktatexterna arbetade vi under en ganska lång av cirkelmodellen och Zickzacks läromedel, med hur en faktatext är  Skriva en individuell text. Eleverna arbetar individuellt/par/grupp och skriver en faktatext om valfritt djur med planeringsmodellen som stöd.

Genrepedagogik, explicit skrivundervisning, cirkelmodellen, stöttning, utmaning Tack Vi vill rikta ett stort tack till de lärare vi har besökt för att observera och intervjua och 3.3 Struktur i faktatexter _____ 7 3.4 Genrepedagogiska skolprojekt

Hur kan vi väcka nyfikenhet, Faktatext – cirkelmodellen Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll… Saved by Karin Lindqvist Genreskolans modell för att utveckla elevers skrivande kallas ofta för cirkelmodellen (se figur 1 nedan). Syftet med denna modell är att ge alla elever möjlighet att konkret förstå hur olika skolämnens texter byggs upp av olika, typiska språkmönster. På detta sätt underlättas också elevernas läsförståelse av skolans olika texter. Cirkelmodellen har fyra faser (bilden) där den tredje handlar om att läraren tillsammans med klassen modellar fram en text. Denna del känns viktig så att alla elever får vara med och känna på och se hur t.ex. en faktatext byggs upp. Om man jobbar utifrån denna modell och utgår från elevernas förkunskaper, följer och bedömer cirkelmodellen.

Eleverna har givits möjlighet att träna tillsammans i helklass, parvis och slutligen individuellt (med kamratrespons). Innan vi skrev själva faktatexterna arbetade vi under en ganska lång period, med hjälp av cirkelmodellen och Zickzacks läromedel, med hur en faktatext är uppbyggd: ämnesspecifika ord, sambandsord, undersökt olika tempus, jämfört en beskrivande text med en berättande text, analyserat uppbyggnaden med stycken och rubriker, källkritik och källhänvisning mm.